Tatry Zachodnie
Tatry Zachodnie
Tatry Zachodnie
Tatry Zachodnie
Płochacz halny
w drodze na Kasprowy
panorama Tatr Zachodnich
butki w trasie
widokówka
Tatry Zachodnie
zmęczone nogi w trasie
widokówka z podejścia
trasa przez grań
z Kasprowego Wierchu na grań